skip to Main Content

Groene Vlag ammoniak emissie reducerende roostervloer op PAS Lijst

Afsluitklep GV Plus

De Groene Vlag roostervloer is toegelaten door de Vlaamse overheid als oplossing voor emissie arme stallenbouw. BeerepootAgri Stalinrichtingen levert 2 oplossingen welke beide zijn toegelaten op de PAS Lijst van de VLM.

1) De Groene vlag Plus met afsluitklep geeft een emissiereductie van 54%.
Bekijk PDF

2) De Groene Vlag roostervloer zonder afsluitklep reduceert de emissie met 27% vanwege de slimme vormgeving en door een veel lagere urease-activiteit. Op deze vloer zijn 90% minder enzymen actief die ureum omzetten in ammoniak. Het WUR-meetrapport omtrent de urease-activiteit is op aanvraag beschikbaar.
Bekijk PDF

In Nederland is ruim 5 jaar ervaring met deze toonaangevende ammoniak reducerende oplossing voor zowel de melkveehouderij als ook voor de kalvermesterij. In het kader van de

Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) zullen ammoniak emissiearme stalsystemen een belangrijke rol gaan spelen met betrekking tot het aanvragen van een milieuvergunning.

Naast de genoemde emissie reductie heeft de Groene Vlag vloer ook andere voordelen:

  • Optimaal comfort voor de koeien
  • Zelfdrogende vloer door slimme vormgeving
  • Geschikt voor schuif en mestrobot
  • Ook toepasbaar in bestaande stallen op bestaande roosters.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met: Bart Hommes (+31 6 53159483) of bezoek onze website: www.groenevlag.be

Back To Top
Zoeken