skip to Main Content

Welzijnsvloer voor vleeskalveren

De Groene Vlag roostervloer is in 2005 oorspronkelijk ontwikkeld voor vleesvee op roosters en wordt nu ruim 10  jaar toegepast in Ierland met positieve resultaten. In Nederland is deze vloer sinds 2007 inmelkveestallen in gebruik. In 2011 is de vloer na onderzoek op de Waiboerhoeve op de RAV lijst geplaatst. (BWL2010.30 en 31) door de staatssecretaris Jan Atsma. De ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op versnelde afvoer van urine door de bolle rubber toplaag, waardoor er slechts weinig tot geen urine achterblijft en de omzetting van ureum naar ammoniak niet op de vloer plaats vindt. Op dit moment wordt de vloer getest op comfort, gezondheid en emissie bij vleeskalveren door Wageningen Universiteit. Zie voor meer informatie: www.livestockresearch.wur.nl

Terug naar overzicht
Vleeskalveren3 600×350

Productinformatie

Hieronder kunt u de gewenste productinformatie downloaden.

Back To Top
Zoeken