skip to Main Content

Definitieve emissiefactor 7 kg voor Groene Vlag Roostervloer

Untitled 1

Vanaf 12 april 2017 gelden de aanpassingen op de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De definitieve emissiefactor van Groene Vlag is 7 kg NH3/dierplaats/jaar en vervangt de eerder afgegeven voorlopige emissiefactor (9,5 kg).

Gegevens Groene Vlag:
Hoofdcategorie:           RUNDVEE
Rav-code:                       A 1.10
Huisvestingssysteem:  ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif (BWL 2010.31.V4)

Klik hier voor de publicatie op wetten.overheid.nl

Groene Vlag met afsluitklep BWL 2010.30.V4 zal vooralsnog niet op de Rav-lijst worden geplaatst, vanwege het lopende onderzoek m.b.t. optimalisatie van de emissiereductie vanuit de mestopslag.

 

             

 

Back To Top
Zoeken